Huisregels

Op het terrein en in het gebouw van Café Sjaen en Disco - Bar Toedem is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Café Sjaen en Disco- Bar Toedem verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld. Terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd!! De directie behoudt zich het recht voor om ten alle tijden dit reglement aan te passen!

 

1. TOEGANG
Toegang is vanaf 16 jaar. Mits in het programma anders staat vermeld. Legitimatie verplicht
(men dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs [dus geen kopie of schoolpasjes] te kunnen overleggen) Bij binnenkomst kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle.
Weigeren van deze controle = geen toegang. Personen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs  zullen de toegang eveneens geweigerd worden!!

 

2. GARDEROBE & ENTREE
De Entree is vrij. Mits in het programma anders staat vermeld i.v.m optredens, dj’s, live muziek enc.
Het gebruik maken van de garderobe is verplicht!!

 

3. ALCOHOL                                                                                                                                           

Onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt!!
Ook moet je jezelf kunnen legitimeren als personeel daar om vraagt.
Het meenemen en gebruiken van eigen dranken is zowel binnen als buiten niet toegestaan!!

 

4. GLASWERK
Glas en blikwerk mogen niet mee naar buiten worden genomen!!

 

5. KLEDING
Kleding dient er netjes en verzorgd uit te zien. Kleding met provocerende en/of onzedelijke teksten worden niet getolereerd!! Dit bepaald de portier die aan de deur staat.

 

6. WAPENS
Wapens of voorwerpen die volgens de beveiliging als wapen gebruikt kunnen worden, zijn ten strengste verboden en worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie!!

 

7. GEWELDPLEGING
Iedere vorm van geweldpleging, bedreiging en andere vormen van agressie zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan. Opzettelijk schade toegebracht aan eigendommen en/of personeel zal op de dader(s) verhaald worden!! Ook doen wij dan direct aangifte bij de politie!!

 

8. HANDEL IN GOEDEREN EN IN DRUGS
Het is ten strengste verboden om in of rond het gebouw goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Tevens is het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen, TEN STRENGSTE VERBODEN!!

 

9. PARKEERTERREIN
Het langer in een geparkeerd staande auto verblijven dan nodig is voor het onmiddellijk parkeren of wegrijden op of van de parkeerplaats van Café Sjaen en Disco - Bar Toedem is niet toegestaan!!

 

10. TOILETGEBRUIK
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.
Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan!!

 

11. SAMENSCHOLING
U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een medewerker van Cafe Sjaen of Disco - Bar Toedem een hinderlijke samenscholing dan kunnen de vermoedelijke deelnemers de toegang van zowel Cafe, Disco - Bar en het parkeerterrein onmiddellijk worden ontzegd. Bij weigering van deze ontzegging wordt DIRECT DE POLITIE GEALARMEERD!!

 

12. HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG
Bij het vertonen van hinderlijk of aanstootgevend gedrag,
volgt verwijdering van het gebouw of wordt niet toegelaten!!

 

13. ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Ongewenste intimiteiten,racistische uitingen en/of discriminatoir gedrag worden zowel binnen als buiten niet getolereerd en leiden tot het direct ontzeggen van de toegang!!

 

14. VERLATEN VAN DE DISCO OF CAFE
Het verlaten van de Disco of Cafe dient op een rustige en nette manier te verlopen, met respect voor de buurt en andermans goederen!!

 

15. ROOKVRIJE HORECA
Vanaf 1 juli 2008 is het in ons land verboden om nog te roken in Horeca gelegenheden.

Waar mag je bij Sjaen WEL nog roken?
- ROOKRUIMTE CAFÉ 
- TERRAS VOOR HET CAFÉ
- ROOKRUIMTE TUSSEN CAFÉ EN BAR 

 
16. KLACHTEN
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van Cafe Sjaen of Disco – Bar Toedem!!
Want klagen na afloop heeft geen zin!!

 

-Betreden van de accommodatie en deelname aan activiteiten geschied geheel op eigen risico.

-De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor verlies, geleden schade en/of vermissing.

 

Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen ondernemer, politie en gemeente.